Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.
Se mere her http://www.dpsd.dk/Rapportering/Patienter-og-paaroerende.aspx