Uddannelseslæge

I perioden fra d. 01.10-2019 til 31.03-2019 vil læge Kristian Ørsøe Barup være på ansat klinikken. Kristian er under uddannelse til praktiserende læge.

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i samarbejde mellem uddannelseslægen og lægerne i klinikken.